Get Adobe Flash player

Átlépés a gyengénlátók részére készült változatra.

Tájékoztató

Hűtő-, Klíma- és Hőszívattyús berendezések
környezetvédelmi megfelelősége

Tisztelt hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezés Tulajdonos, Üzemeltető!

Az ózonkárosító (pl.: CFC, HCFC) hűtőközegekkel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezésekre vonatkozó 2037/2000/EK rendelet, valamint a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet szigorú előírásokat tartalmaz mind a berendezés tulajdonosa, üzemeltetője, mind a szakmában tevékenykedő szakemberek jogosultsági és tevékenységi kötelezettségeire. Ezen rendeletek szerint - más előírásaik mellett - csak megfelelő jogosultsággal (arcképes zöldkártya) rendelkező személy végezhet olyan tevékenységet, ami a hűtőközegek környezetbe jutását okozhatja és külön jogosultság birtokában (narancssárga-kártya)
végezheti el a 3 kg, vagy afeletti hűtőközeg-töltettel rendelkező berendezések évente kötelező szivárgásvizsgálatát.

Hasonló szemléletű, de szigorúbb, részletesebb előírásokat tartalmaz az üvegházhatású hűtőközegekkel (pl.: HCFC, HFC) üzemelő berendezésekre vonatkozó, a 2007. július 4-én -Magyarországra vonatkozóan is! - hatályba lépett a 842/2006/EK (ún. F-gáz) rendelet, valamint annak időközben kidolgozott, véglegesen december 17-én elfogadott Minimum Követelményei. Ez a rendelet részletezi az üzemeltetők hűtőközeg-tározással és -visszanyeréssel kapcsolatos kötelezettségeit, a szakmai személyzetés a vállalkozások minősítési kötelezettségét, a szabványos szivárgásvizsgálat (3kg, vagy afeletti töltetű
rendszereknél, töltet függő gyakorisággal) módszerét, folyamatát, a dokumentálási és jelentéstételi kötelezettségeket. E fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról szóló 107/2007. (V. 9.) Kormányrendeletet már hatályba is lépett, és a Környezetvédelmi Felügyelőségek megfelelő méltányossággal kezelve ugyan, de megkezdték ellenőrző, szankcionáló tevékenységüket. A szándékos környezetszennyezést (és a hűtőközeg kibocsátás is az lehet) egyébként a
Büntető Törvénykönyv is bünteti, és a fenti rendeletek be nem tartása esetenként szándékosnak is tekinthető. A fenti rendeleteket összhangba hozó, egységes hazai rendeletalkotás folyamatban van.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szövetségünkkel együtt dolgozza ki azt a várhatóan 2008. második felében hatályba lépő kormány-, illetve miniszteri rendeletet, amelyek a hazai alkalmazás, végrehajtás részleteit és annak intézményrendszerét határozzák meg. A tervezett rendeletek - szakmánk tekintetében - bármilyen, nem-természetes hűtőközeggel üzemelő berendezésre, annak üzemeltetőjére, beszállítójára, szerelőjére vonatkozni fog azzal a céllal, hogy - az európai és hazai elvárásoknak
megfelelően - radikálisan tudjuk csökkenteni a környezetünk szakmánk általi terhelését.
A fent leírtakhoz, az említett jogszabályokhoz kapcsolódóan felhívjuk a figyelmét az alábbiakra:
- A fenti EU rendeletek - lévén tagok vagyunk - hazánkban is mindenkire vonatkoznak,

- kérem, olvassák át és értelmezzék a hivatkozott jogszabályokat (forrás, magyarul: www.europa.eur-lex.eu, www.magyarorszag.hu, www.hkvsz.hu)
- És ne feledjék, hogy már ma is:

  • nem szabad használni semmilyen formában (új, regenerált) és semmilyen célra (rátöltés, áttelepítés) CFC (pl.: R12) hűtőközeget,
  • már 2004. május 1. óta nem szabad HCFC hűtőközeggel üzemelő új berendezést telepíteni, üzembe helyezni, de meglévő áttelepítése, átalakítása engedélyezett,
    o csak 2009. december 31-ig használhatók új (szűz) HCFC hűtőközegek (pl.: R22) szervizcélokra,
  • ezt követően csak 2014. december 31-ig lehet alkalmazni igazoltan regenerált HCFC hűtőközeget szervizcélokra, (vagy le kell cserélni időben a hűtőközeget -vagy a berendezést - egy HFC közegűre!).
  • rendszeresen szabványos szivárgás-vizsgálatot kell végrehajtani minden 3 kg, vagy a feletti hűtőközeg töltettel üzemelő berendezésen a töltet fajtájától és mennyiségétől függő gyakorisággal (ezen szabványos szivárgásvizsgálat alapvetően eltér az eddig jellemzően alkalmazott nyomás-, vákuum-, buborékpróba) eljárásoktól, ezekhez képest komolyabb szakmai és technikai felkészülést igényel, amelyhez szükséges ismereteket az erre jogosító -narancssárga kártya - tanfolyamon lehet megszerezni!), 
  • bármilyen, nem természetes hűtőközeggel üzemelő hűtő-, klíma- és hőszivattyús berendezéseken csak arra feljogosított személyzet és minősített vállalkozás végezhet szivárgásvizsgálatot, illetve bármilyen tevékenységet, ami a hűtőközeg környezetbe jutását okozhatja,
  • a berendezés Tulajdonosának, Üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége a fentiek betartása, betartatása, ellenőrzése és teljes körű dokumentálása (gépkönyvben,  seménynaplóban, szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvekben), valamint ezen dokumentumok és a szervizcélokra felhasznált hűtőközegek fajtánkénti mennyiségének hatóságoknak -kérésre - történő bemutatása.
    - És ha kérdésük van, bizalommal forduljanak szakembereinkhez (a minősített vállalkozások listája a www.hlhmonitoring.hu honlapunkon megtalálható).

Ugyanakkor a hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezések környezetvédelmi megfelelőségének javítását (össz környezet-terhelés csökkentését) megcélozva - az ismert Épületenergetikai Direktíva (EPBD) figyelembevételével és előírása alapján - a közeljövőben jelenik meg az a Kormányrendelet, amely kötelezővé teszi ezen (12 kW effektív teljesítmény feletti) berendezések rendszeres energetikai felülvizsgálatát is.

Fentiek alapján kérjük, hogy ha Ön és/vagy vállalkozása érintett a fenti jogszabályok által, akkor tanulmányozza át a fent leírtakat, az említett dokumentumokat és mielőtt a hatósági ellenőrzés tárná fel a hiányosságokat, tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Ehhez segítséget nyújtanak a minősített vállalkozásaink, a Szövetség Irodája és szakemberei egyaránt. Mindannyiunk, a jövő Generáció, a Szakmánk, de legfőképpen most az Önök érdeke és felelőssége, hogy a fent leírt, várható intézkedések meghozzák az elvárt eredményeket, ne terheljük feleslegesen környezetünket, és ne fenyegesse a szakmát annak veszélye, hogy az EU-s rendeletek pár éven belüli revíziója kapcsán - esetleg csak bizonyos alkalmazási területekről ugyan, de - végleg kitiltsák a nem természetes hűtőközegeket. Sokba (idő, pénz, fáradtság,..) kerülne ez mindenkinek.

Bízva együttműködésében

Tisztelettel
Budapest, 2007.12.20.


Soós Árpád sk.                                         Zoltán Attila sk.
    Elnök                                                         Főtitkár