Get Adobe Flash player

Átlépés a gyengénlátók részére készült változatra.

Adatvédelem

A Lippert és Társa Zrt. weboldalait az alábbi feltételekkel hozza nyilvánosságra:

A Lippert és Társa Zrt. weboldalain megjelenõ adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetén felelõsséget vállalni. Fentebb leírt félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy weboldalainkon olvasott információk megerõsítése, pontosítása végett még a döntéshozatal elõtt lépjen kapcsolatba irodánkkal. A Lippert és Társa Zrt. weboldalairól linkek segítségével elérhetõ partnercégek weboldalain szereplõ információkat társaságunk nem ellenõrzi, ezek elérhetõségéért, tartalmi helyességükért felelõsséget nem vállal. A Lippert és Társa Zrt.nem vállal felelõsséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelõ mûködésébõl, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekbõl, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából vagy más hasonló okból ered.

 

A szerzõi jogok védelmérõl:

A Lippert és Társa Zrt. weboldalainak tartalma a Lippert és Társa Zrt. szerzõi jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelõen a Lippert és Társa Zrt. elõzetes, írásos hozzájárulása szükséges a honlapok tartamának bármely módon történõ felhasználásához.

 

A tájékoztatásról:

Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon elérhetõ tartalmak nem minõsülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történõ felhívásnak. A weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Érdeklõdõ az interneten információt szerezhessen a Lippert és Társa Zrt. létezésérõl és mûködésének néhány alapvetõ elemérõl, amelyek ismeretében problámája megoldásához kellõ tájékozottsággal bírva választhatja meg együttmûködõ partnerét.

A Lippert és Társa Zrt. weblapap tartalmának szerzői joga a Lippert és Társa Zrt.-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

 

Linkek elhelyezése

A Lippert és Társa Zrt. marketing osztálya örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a marketing osztályt értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

 

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

Cikkek másodközléséhez vagyis a szó szerinti közléshez .

 

Képek felhasználása

A Lippert és Társa Zrt. honlapján található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

 

Egyéb

Tilos a Lippert és Társa Zrt. honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a Lippert és Társa Zrt. honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni itt !